Математици на древността

По чудни пътища вървял развоят на отделните клонове точни науки в Гърция. Първа се издига до най - високо равнище геометрията, свързана неразлъчно с големите имена Евклид, Архимед и Аполоний (IV, III и IIв. пр. н .е). После, вече през II в. от н. е., се разцъфтява астрономията благодарение на големите успехи на Птолемей. Най - сетне в края на III в. Диофант полага основите на систематизираната аритметика.

Теоремата на Питагор до днес е доказана може би по сто различни начина. Още Евклид привежда в своите Елементи осем начина.

 

 

Тримата корифеи на тези три дяла от науката - Евклид, Птолемей и Диофант - са ни оставили фундаментални произведения: Елементи, Алмагест и Аритметика, всяко от които се дели по на 13 книги. Ала при изворите на този голям поток от научна мисъл намираме изследванията на Питагор.

 

 

Модел на Птолемей за движението на Марс      Модел на Коперник за движението на Марс

 

ЕГИПЕТСКИ ТРИЪГЪЛНИК

Построяването на прав ъгъл или изчертаването на взаимно перпендикулярни прави чрез триъгълника със страни 3, 4 и 5 вероятно е било известно от векове на египтяните и на древните народи в Азия. Такива пропорции намират археолозите както в размерите на дяланите каменни блокове в пирамидата на Хефрен, така и в сградата на храма на Слънцето в Баалбек - Сирия. Още по-забележително е обаче това, че в прочутата Хеопсова пирамида тъй наречената фараонова зала има размери, свързани с числата 3, 4 и 5. Диагоналът на целия многостен съдържа 5  от същите единици, от които най-дългият ръб съдържа 4, а диагоналът на най-малката стена 3 единици. Триъгълникът със страни 3, 4 и 5 бил смятан в древността за магическа фигура. Той действително има и други характерни особености: обиколката му се изразява с числото 12, а лицето му се равнява на 6, значи на поредното число след трите числа, означаващи дължините на страните: освен това   63 = 33 + 43 + 53 . И какво по-чудно, че според Плутарх той е най-хубавият от триъгълниците. При това няма съмнение, че както някога преди, така и сега селските зидари, когато полагат основите на къща или стопанска сграда, чертаят триъгълник със страни 3, 4 и 5, за да получат прав ъгъл; същото са правили строителите преди хиляди години при изграждането на великолепните храмове в Египет, Вавилон и Китай, а по всяка вероятност и в Мексико.

© 2008 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode