Питагор също така е всеобщо признат като създател на първите принципи за построяване на правилни многостени (полиедри), които той наричал космични фигури. Ето как изглеждат някои правилни многостени и техните развивки:

© 2008 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode