ПИТАГОР

/ок. 580г. пр. Хр. - ок. 490г. пр. Хр./

Питагор произхожда от остров Самос. Роден е около 580 г. пр. н. е. Силно влияние върху развитието на Питагоровото мислене упражнило пребиваването му в Египет.

Най-творческия период от живота си Питагор прекарал в Кротона, Велика Гърция (Южна Италия), и там именно възникнала питагорейската философска школа, която има големи заслуги в развитието на математиката.

Питагор смятал, че основата на строежа на Всемира е числото. Интересът на Питагор и неговата школа към свойствата на числата бил извор на по-късната теория на числата. Спомен за тези интереси пазим в наименованието Питагорови таблици. Питагор търсел числови зависимости в геометрични фигури. Той познавал така наречения египетски триъгълник със страни, изразени с числата 3, 4 и 5. В Египет са знаели, че този триъгълник е правоъгълен и са си служили с него, за да чертаят прави ъгли при възобновяване на границите между нивите, заличавани от ежегодните прииждания на река Нил.

© 2008 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode