забавни задачи

Зад.1.
От параход, спрял на пристанището, спуснали въжена стълба, която имала 10 стъпала. Най-долното стъпало опира до водата. Разстоянието между две съседни стъпала е 30 см. При настъпване на прилива водата се изкачва с по 15см на час. След колко часа водата ще залее второто стъпало?

Зад.2.
Води Пламенчо козичка,
а пък тя не е самичка.
Тичат подир нея пет козлета,
гонени от десет псета.
А след тях вдигат прах
сто овчици бели с двойно
агнета заблели.
Колко са животните кажи?
Тревопасните сметни!

Зад.3. Задача на червената шапчица
Червената шапчица носи сладки в кошница, като техния брой е равен на число, което е по-голямо от 15 и по-малко от 20.
Броят на сладките се дели на 2, 4, и 8.
Бабата си взела от сладките толкова, колкото е числото, което се дели на 2, 3, 4 и 6.
Колко сладки носи Червената шапчица?
Колко сладки си е взела бабата?
Остават ли сладки в кошницата?

Зад.4.
Теглото на една пуйка е 2 кг и още половината от нейното тегло. Колко килограма тежат две пуйки?

Зад.5.
В една кутийка има бръмбари и паяци, които имат общо 50 крака.Колко са бръмбарите и колко са паяците, ако всеки паяк има по осем крака, а бръмбара - по шест?

Зад.6.
В четирите ъгъла на едно квадратно изкуствено езеро има на брега по едно дърво. Площта на езерото трябвало да се увеличи двойно, без да се променя формата му и без да се отсичат дърветата. Как може да се направи това?

 

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode