ПЪРВОБИТНИ СМЕТАЛА

До неотдавна в Полша и други места били употребявани резки върху дърво (рабош). Това нарязване на бастун или пръчки като помощно средство било практикувано в Англия даже и в търговските среди до края на XVII век. Пръчиците след завършване на сметката били разцепвани по дължина на две части: едната вземал платецът или кредиторът, втората длъжникът. Това са били все едно квитанции и полици или чекове.

Друг вид първобитни сметала са вървените сметала, на които числата били записвани с помощта на възли.

Илюстрацията представя няколко вида перуански вървени сметала, наречени квипо. В Европа, а също и в Русия е било познато записване на числа с помощта на възли. Остатък от този обичай е практикуваното и до днес връзване на възли ... на носни кърпички - за припомняне.

АБАК

Освен пръсти, пръчици с нарези и връвчици от най-дълбоки времена за смятане били употребявани камъни, черупки и други подобни. Но това не представлявало голямо улеснение дотогава, докато на някой непознат гений не хрумнало, че на еднаквите камъни може да се  даде различна стойност в зависимост от това , на кое място на поделена  на рубрики дъска ще го сложим. тогава се родил абакът, първото сметало на света, в точно значение на думата.

На кой народ от древността следващите векове дължат това изобретение, днес не може да се определи. Пръв споменава за такъв начин на смятане Херодот, като пише: "Египтяните смятат на камъни, започвайки отдясно към ляво, докато пък елините броят отляво към дясно". От това можем да заключим, че първият абак е бил разделен с вертикални линии.

 

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode