Пентаграмът е бил любимата геометрична фигура на Питагор, който открива някои нейни интересни особености. Сборът на ъглите на петте върха е 180 градуса, както при триъгълника, а всеки лъч пресича съседния в златното му сечение. Знакът станал емблема на последователите на Питагор, които се поздравявали с него. Наричали го Питагорейска звезда.

 

 

 

© 2008 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode