ЗАДАЧИ ОТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

За отношението на живописта през миналите векове към математиката говорят специалните научни трактати. Особено геометрията се е радвала на известност и пълно признание сред художниците, които много добре познавали перспективата.

В ръкописите на гениалния творец на "Тайната вечеря" са били намерени много оригинални бележки по математика и между тях такава задача по геометрия.

Ако прокараш линия AB през пресечните точки на вписаната в квадрат окръжност с неговите диагонали и от точката N, пресечна точка на линията AB с диаметъра  FE, започнеш и завършиш описването на втора окръжност, нейното лице  ще бъде равно на лицето, затворено между двете окръжности, и на половината от лицето на голямата окръжност.

 

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

Освен, че е далновиден пълководец, той е и математик.

Наполеон гледа Сфинкса. Смята се, че изрича следните думи пред своите войници: "Казват, че от върха на тези пирамиди те гледат четиридесет века." След като посещава пирамидите в Гиза, Наполеон заявява, че от камъните от пирамидите може да построи стена, ограждаща Париж, висока три метра с дебелина един метър - съвсем точна оценка според направени измервания.

Наполеоновият вход в Лувъра. Тази огромна стъклена пирамида символизира връзката му с Египет.

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode