Ако едно бръмбарче, което решава само една геометрична задача бързо и правилно, предизвиква удивление, какво трябва да се каже, когато разгледаме по-отблизо истинските матматически шедьоври, правени от мъничките жители на пчелния кошер.

 

 

Нека да разгледаме внимателно структурата на восъчната пита. Тя се състои от редица восъчни шестоъгълни клетки, подредени в два слоя и допиращи се с дъната си. Чертеж 1 показва отворите и дъната на тези клетки. Дъната не са плоски, те имат пирамидална форма, образувана от три еднакви ромба. По-ясно се вижда това на отделна клетка (черт. II), а също и на две допиращи се клетки (черт. III).

Ъгълът АВС на ромба, а следователно и ъгълът СSА имат по 109 градуса и 28 минути, ъгъл SCB  и ъгъл  SAB са по 70 градуса и 32 минути. Дълбочината на клетката е 11,3мм: дебелината на стените е равна на дебелината на обикновена хартия за писане; ширината на всяка от от шестте стени на клетката е 2,71мм.

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode