За да отворите следващите демонстрации, инсталирайте GEONEXT на вашия компютър, който ще свалите от тук

За да видите анимациите, трябва да натиснете триъгълника върху бялата лента в долния десен ъгъл на отворилия се прозорец.

Цилиндър

Конус

Конична повърхнина

Цилиндрична повърхнина

Развивка на конус

Развивка на цилиндър

Сфера

Геометрично място от точки 1

Геометрично място от точки 2

Геометрично място от точки 3

Диаметър перпендикулярен на хорда

Кръстни и съответни ъгли

Медиана към хипотенуза

Медиана височина и ъглополовяща в триъгълник

Неравенство на триъгълника

Описана окръжност

Пресечна точка на симетрали в триъгълник

През произволна точка от страна на триъгълник прави успоредни на другите две страни

Разстояние от точка до права височини в триъгълник

Среди в четириъгълник

Теорема за симетрала

Теорема за ъглополовящата

Ъглополовяща и симетрала се пресичат в точка от окръжност

Ъглополовящи в успоредник

Вписан ъгъл

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode