МАТЕМАТИЧЕСКА ЧИТАНКА

16.02.2009 21:19

ОТМЕРВАНЕ С ПРЕЛИВАНЕ

Баба Цоцолана веч краварка стана. Кравата   и  Милка дава много мляко. Има и за патиланците, има и за продан. Ето, че пристигна  и съседът Слави. Иска да си купи литър мляко, но си е донесъл петлитрова бутилка. Нямал друга вкъщи. Патилан бързо намери в килера бутилка с вместимост два литра. Напълни догоре петлитровата бутилка, после отсипа два литра от нея в празната бутилка. Върна ги в котлето. Отсипа още два литра и рече: – Готово, бай Слави. Заповядай литър краве мляко. – Бре, Патилане! Как го измисли този хитър номер? - учуди се баба Цоцолана. – Просто съм научил как се решават "преливни" задачи. Ето една задача, която увлякла едно момче по математиката, че то и посветило целия си живот. Това момче било известният по-късно френски механик, физик и математик Симон Дени Поасон, който живял от 1781 до 1840 година. ...

За връзка

ОУ "Иван Вазов" - Видин

sandreeva2001@abv.bg or y_grueva@abv.bg

Търсене

© 2008 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode