ВЕЗНИ ИМА, ТЕГЛИЛКИ НЯМА...

17.02.2009 10:56

Патиланците откриха в килера на баба една везна стара.

– Хайде да играем на магазин , бате Патилане - провикна се Данчо.

– Хайде, хайде, бате - заскачаха всички.

Сложиха везната в голямата стая. Патилан облече бчлата престилка на баба Цоцолана.

- Бате Патилане, нямаме теглилки - досети се Мика. Търсиха в килера, но не ги намериха.

- Не бой се дружина игра пак ще има. Така даже ще стане по-интересна - Патилан им рече. - С теглилки да тегли всяка баба знае. Големите търговци без теглилки теглят.

Насъбраха стока близо до везната и почна играта.

1. Първо Гана поиска от трите лимона най-лекия да вземе. Бате Патилан знаеше, че двата са еднакво тежки, но не и кои са. Само с едно претегляне с везната той откри по-лекия. Авие досещате ли се как това може да стане?

2. После Ганчо рече:

- Бате Патилане, ето тука имам девет еднакви на външен вид лимона. Единият обаче е малко по-тежък. Аз много бързам. Можеш ли да го намериш само с две претегляния на везната? (Досетете се как да го намери)

3. Един хляб тежи 400 грама и още половин хляб. Колко килограма тежат 5 хляба?

4. Една круша тежи колкото две праскови. Една праскова тежи колкото осем сливи. Колко сливи тежат колкото една круша?

5. Ако едно чувалче картофи и една диня тежат колкото пет такива дини, а три дини и 2 кг захар - колкото 5 кг ориз, една диня и 1 кг сол, колко килограма тежи едно чувалче картофи?

6. Пет ябълки и три круши тежат 700 г, а четири ябълки и една круша - колкото две круши и една ябълка. Колко тежи една ябълка и колко - една круша?

7. Баба Цоцолана иска да отмери 2кг боб от чувалче, в което има 9кг. Тя има везни и само една теглилка от 50г иедна от 200г. Как да отмери боба с не повече от три претегляния? А как да отмери боба с не повече от три претегляния, ако е изгубила  теглилката от 50г?

 

 

 

© 2008 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode