ТАЛЕС ОТ МИЛЕТ

10.02.2009 11:58

ТАЛЕС /640-546г. пр. Хр./, който живее на континента, в Милет, на бреговете, разположени срещу остров Самос. Питагор, който често гостува на Талес, е възнаграден, получавайки цялото знание, натрупано от неговия учител. Талес, удивен от бързината, с която младежът разбира ученията му, заявява, че "старец като него вече няма на какво да го научи" и му препоръчва да учи в Египет. Талес е известен като баща на натурфилософията. Той заявява, че "водата е първоизточникът на всяко нещо". Същевременно е един от седемте мъдреци на гърция. Талес се радва на известност и като търговец. По време на пътуването си до Египет той се изправя пред основни въпроси на геометрията. В състояние е да изчисли сувсем точно височината на египетските пирамиди с помощта на сянката, която хвърлят. Това впечатлява много фараона. При завръщането си в Гърция той започва наново и не само разширява знанията придобити в Египет, но прави и собствени открития. На Талес се приписват няколко теореми като тази, според която диаметърът е правата, разделяща кръга на две равни части, също и това, чепротивоположните ъгли са равни, а ъглите в основата на равнобедрен триъгълник са еднакви.

© 2008 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode