Свържете се с нас

Тест за 6 клас

Задача 1. Ако ¼ от Х равно на 8, то Х е равно на:
1/32      32      2      1/2     


Задача 2. В един клас от 30 ученици 40% са момчетата. Колко са момичетата?
12      18      25      11     


Задача 3. 50% от 10% от 3 е :
3/20      3/5      5/20      3/10     


Задача 4. Колко процента са 108 секунди от 3 часа?
1%      1/300%      0,3%      1/4%                60% е верният  отговор


Задача 5. Кои числа имат равни модули?
5; -5; 0      3; 1/3; -3      -4; 4; -20/5      1/2; 2; 0     


Задача 6. Дадено е, че |a| = -a, тогава:
числото а е положително
числото а е отрицателно
не може дая се определи знакът на а
такова равенство е невъзможно, защото |a| е винаги неотрицателно число


Задача 7. Изразът |(-3)(-5)(-4)| е равен на:
15      60      -60      -12     


Задача 8. Неизвестното число в равенството |х-2| = 0 е:
-2      0      2      4     


Задача 9. Коефициентът на пропорционалност на пропорцията 8/24 = 16/48 е равен на:
1/3      3      1/2      1/6     


Задача 10. Триъгълник АВС има лице S кв. см. и М е точка от АС, като АМ:МС = 3:4. Лицето на триъгълник АВМ е равно на :
7S/3кв.см      3S/7кв.см      S/4кв.см      4S/7кв.см     


Задача 11. Триъгълник MNP има периметър 36 дм. , а страните му се отнасят, както 4:5:3, най-голямата страна е равна на:
150см      12 дм.      21 дм.      9дм.     


Задача 12. Ако 5 деца за три дни изяждат 45 сандвича, то 3 деца за 2 дни изяждат:
24 сандвича      30 сандвича      18 сандвича      12 сандвича


Задача 13. Кое от числата в редицата е излишно?
1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/32; 1/48; 1/64
1/16      1/32      1/64      1/48     


Задача 14. Колко пъти числото 2 участва като множител в степен с основа и със степенен показател степен с основа 2 и степенен показател 5 ?
10      32      7      25     


Задача 15. Коя е последната цифра на числото 510 - 59 - 2.58?
5      0      2      никое от посочените

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode