Тест по математика за 5 клас

Лица, обеми и геометрични фигури

Задача 1. Лицето на правоъгълен триъгълник с катети 2,8 см и 70 мм е:
9,8 кв. см      8,8 кв. см      10 кв. см      9,85 кв. см


Задача 2. Една от страните на триъгълник е 3,4 см, а височината към нея е 4,5 см. Лицето на триъгълника е:
7,60 кв. см     7,65 кв. см     7,5 кв. см     6,65 кв. см    


Задача 3. Лицето на успоредник със страна а = 3,2 м и височина към дадената страна ha = 4,4 м е:
14,08 кв. м     13,08 кв. м     14,8 кв. м     14,18 кв. м    


Задача 4. Лицето на трапец с основи а = 11,2 см, b = 3,4 см и височина h=0,3 дм е:
21,9 кв. см     20,9 кв. см     21,6 кв. см     22 кв. см


Задача 5. Обиколката на равнобедрен трапец е 26,8 м, бедрото му е 4,3 м, а височината – 3,8 м. Лицето на трапеца е:
34,98 кв. м     34,58 кв. м     35,58 кв. м     34,98 кв. м    


Задача 6. Намерете лицето на фигурата ABCDEF(размерите са в см):
фигурата ABCDEF
56 кв. см     54 кв. см     112 кв. см     5,6 кв. см


Задача 7. За правоъгълния паралелепипед ABCDA1B1C1D1 e известно, че измеренията му са 7,6 см; 6,5 cм и 4 cм. Лицето на повърхнината на паралелепипеда е:
211,6 кв. см      215,6 кв. см      200 кв. см      190 кв. см     


Задача 8. За правоъгълен паралелепипед знаем, че обемът му е 480 куб. м, а = 6 м и b = 8 м. Големината на с е:
10 м      100 м      1 м      0,1 м


Задача 9. Намерете лицето на фигурата MNPQR (размерите са в м):
фогурата MNPQR
22,4 кв. м      34,6 кв. м      34,06 кв. м      36,4 кв. м     


Задача 10. Лицето на повърхнината и обема на куб с а = 0,3 м са:
0,54 кв. м и 0,027 куб. м     5,4 кв. м и 0,27 куб. м     0,54 кв. м и 0,27 куб. м     5,4 кв. м и 0,027 куб. м

5 клас

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode